מידע לעולים לכתות ז

לתלמידים שלום,
מצורפים חומרים לימודיים באנגלית, בעברית ובמתמטיקה.
אנחנו ממליצים לעבור על החומרים במהלך חופשת הקיץ, אנחנו יודעים שלא כל בתי
הספר לימדו את כל הנושאים, אך אנו מצפים שתנסו כמיטב יכולתכם:
*מתמטיקה- *אנחנו ממליצים לנסות ולפתור תרגילים מהספר – "הכנה במתמטיקה לכיתה
ז'- לבוגרי כיתות ו' ". הוצאת משבצת ספר מתמטיקה.
*אנגלית- *החומרים נמצאים בקובץ המצורף.
*בעברית-* אנחנו ממליצים לקרוא לפחות שניים מהספרים המופיעים בקובץ המצורף.

עבודת קיץ באנגלית

 רשימת ספרי קריאה

הגדרות כלליות כניסה למערכת