מסלולי המצטיינים

בית הספר מציע מגוון מסלולים לתלמידים מצטיינים כבר בחטיבת הביניים!

החברה הישראלית היא חברה הטרוגניות. אנו גאים בכך שאוכלוסיית התלמידים והמורים  שלנו מגוונת אף היא. החשיפה וההתמודדות עם רבגוניות מאתגרת, מעשירה ומפתחת. 

כיום, בעידן המודרני, ברור כי בני האדם אינם מתחלקים למצטיינים ושאינם מצטיינים, ובתוכו פנימה, מכיל כל אדם תחומי חוזק ותחומים שבהם הוא זקוק להגנה ולתמיכה. 

כל תלמידי בית הספר עשויים להצטיין בתחומי דעת ובתחומים חברתיים שונים, ולחוש צורך בסיוע ותגבור בתחומים אחרים. מתוך הערכת השונות, מציע תיכון רנה קסין תכניות ייחודיות למצטיינים, ולצידן תכניות סיוע.

אנגלית- השפה האנגלית היא כלי בסיסי בעידן המודרני. מתוך הבנה זו, מתוגברים תלמידי חטיבת הביניים, מעבר להוראת האנגלית בכיתתם, לתגבור על פי רמות בקבוצות קטנות. בנוסף תלמידי בית הספר משתתפים בתכנית Speak to go המאפשרת לימודי אנגלית באמצעות הטלפון החכם והמחשב בכיתה ומן הבית. 

רובוטיקה- מסלול ייחודי לרובוטיקה, המשלב תחום תיאורטי ותחום מעשי. התלמידם בונים רובוטים, לומדים תכנות וכך מכינים עצמם לקראת מגמת מחשבים ורובוטיקה בתיכון. 

ההרכב המוזיקלי- בבית הספר פועל הרכב מוזיקלי בניהולו האמנותי של שחר כהן. ההרכב פועל באופן מקצועי, ומייצג את בית הספר באירועים ובכנסים רבים. 

נבחרות הספורט- נבחרות ספורט רבות פועלות בבית הספר, ומייצגות אותו בתחומים שונים. לאורך השנים זכו תלמידי בית הספר באליפויות רבות. 

מפגשים בין רוח למדע- תכנית מצטיינים הקושרת בין תחומי מדע לבין רעיונות מרכזיים בעולם הרוח במאה העשרים. 

מצטייני מתמטיקה- תכנית הכנה לחמש יחידות לתלמידי חטיבת הביניים. 

שיתוף הפעולה עם אינטל- כהכנה ללימודי חמש יחידות במתמטיקה בחטיבת הביניים וכליווי לתלמידי התיכון, מקיים בית הספר שיתוף פעולה עם מהנדסי אינטל, המסייעים לתלמידי בית הספר מידי שבוע.  

הגדרות כלליות כניסה למערכת