מגמת צרפתית

צרפתית היא השפה הבינלאומית של הריקוד, האדריכלות, אמנות פלסטית, תיאטרון, אופנה ומטבח עילי.

השפה מדוברת על ידי יותר מ-300 מיליון בני אדם בעולם.

לימוד מקצוע הצרפתית לבגרות מיועד לתלמידים המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בשפה הצרפתית, להכיר תרבות חדשה ולהיפגש עם יופייה של השפה והרציונל שלה.

ידיעת שפה נוספת היא יתרון במקומות רבים בעולם הן העולם הדיפלומטי והן בעולם האקדמי ותרבותי.

בכיתה י': התלמידים רוכשים אוצר מילים נרחב, אותם הם פוגשים באמצעים שונים בספרות ועיתונות צרפתית, ולומדים להתבטא בכתב ובע"פ . כמו כך, לומדים התלמידים על תרבות צרפת .

הנושאים הנלמדים הם מגוונים ושונים והם מתאימים לתחומי התעניינותם וגילם של תלמידי המגמה.

בנוסף, במסגרת הלימודים במגמה, יחשפו התלמידים לשירים, סרטים ופעילויות מגוונות המאפשרים הרחבת הידע והחשיבה לתרבות הצרפתית.

בכיתה יא: התלמידים נבחנים בע"פ על ידי המורה שלהם .מדובר בציון פנימי שמשקף את ידיעותיו של התלמיד . ציון זה מהווה 30% מהציון הסופי.

בכיתה יב: התלמידים נבחנים בבחינה חיצונית (70%) ברמה של חמש יחידות לימוד.

תלמידי בית ספרנו מגיעים להישגים גבוהים מאוד.

הציון הסופי של 5 יחידות לימוד נותן בונוס והקלות באוניברסיטה. כמו כן ניתנת האפשרות להתקבל למודיעין בשרות הצבאי.

הגדרות כלליות כניסה למערכת