מגמת ביולוגיה

לימודי הביולוגיה מקנים ללומד ידע על עצמו כאדם וידע על היצורים האחרים שבסביבתו.

תכנית הלימודים בביולוגיה עשירה, רבגונית ומאתגרת, העוסקת במגוון תחומים: ביוטכנולוגיה, התפתחות עוברית מגוון המינים, חידושים בגנטיקה, לימודי פיזיולוגיה ומיקרוביולוגיה.  בנוסף על מבחר גדול של נושאים עיונים, נחשפים התלמידים לנושא מחקרי, בוחרים נושא מתחום העניין שלהם בביולוגיה, ומפתחים יכולות של לומד עצמאי: תכנון ניסוי על כל חלקיו, על פי המיומנויות שרכשו במהלך לימודיהם, איסוף חומר רקע תואם בספרות המדעית,  ביצע ניסוי ובחינת התוצאות באופן ביקורתי. חלק משמעותי של הלימוד מלווה בעבודה מעשית במעבדות הקשורות לנושאי הלימוד (מיקרוביולוגיה, גנטיקה ופיסיולוגיה של האדם) שמתבצעות בביה"ס ובמעבדות של האוניברסיטה העברית בגבעת רם. כמו כן, אנו עורכים סיורים ותצפיות, בהם אנחנו נפגשים עם עולם החי בכל גווניו ותפארתו.

לימודי הביולוגיה מאפשרים לראות את החוקיות, ההרמוניה, הניגודים והיופי של העולם הסובב אותנו. אנו לומדים בעזרתם לחיות ביחסי גומלין, בתבונה, לשמור על סביבתנו וליהנות ממנה. הם מכשירים אותנו להתעמק בשאלות מוסריות, התנהגותיות וחברתיות שכל אדם נחשף אליהן במאה ה – 21. לימודי הביולוגיה מפתחים אחריות ויכולות של למידה עצמאית, ובכך הם משתלבים בתפישה  החינוכית של תיכון רנה קסין.

הגדרות כלליות כניסה למערכת