התפיסה החינוכית

צוות בית הספר רנה קסין שואף לטפח את תלמידיו כבני אדם עצמאיים וביקורתיים, המעורבים בחברה הישראלית ופועלים בה ברגישות ומתוך תחושת אחריות. 

טיפוח חשיבה עצמאית וביקורתית נעשה באמצעות הצגת מגוון הקולות והעמדות בחברה שבה אנו חיים, תוך ניתוח ביקורתי ורגיש של דעות ועמדות, בירור מושגים, דיון בהנחות יסוד ובמורכבות ההכרעה בין ערכים מתנגשים. 

יצירת אווירה של פתיחות ומוגנות יחד עם וטיפוח זכויות האדם, מקנים ביטחון, ומאפשרים לתלמידים ללמוד, לשאול, לחקור ולגבש את זהותם כבוגרים המעורבים בנעשה בחברה הישראלית ושואפים לתרום לתיקונה.  

  

אנו שואפים שתפיסות חינוכיות אלה יתורגמו לשפת המעשה, ושוקדים על כך שיהיו שזורים במסגרות הקבועות של ההוראה והחינוך בביה"ס, לבל יישארו כסיסמא ריקה מתוכן מעשי.

הדיאלוג כביטוי לתפיסה החינוכית

מעורבות אמתית של התלמיד בלימודיו נוצרת על ידי דיאלוג אותנטי ופתוח בין התלמיד למוריו. למידה מבוססת דיאלוג מאפשרת הפנמה של ידע, פיתוח חשיבה ביקורתית ומעורבות רגשית עמוקה. למידה מעין זו היא תנאי להתפתחותו של בוגר עצמאי האחראי על עולמו וסביבתו ושואף למעורבות חברתית ולתיקון עולם. 

בכל צוותי המקצוע בבית הספר מתקיימת חשיבת מתמדת על תכני ההוראה, ומועלות שאלות על הרלוונטיות של נושאי הלימוד.

ברור לנו כי דווקא כיום, במאה העשרים ואחת ישנו צורך הכרחי לשאול מחדש ובאומץ מה מטרתה של מערכת החינוך? 

שאלות אלו מצמיחות דרכי הוראה חדשות ומגוונות, מובילות לפיתוח תכנים רלוונטיים לעולמם של התלמידים, ומשקפת את הדיאלוג המתרחש בבית הספר.  

הגדרות כלליות כניסה למערכת