הישגים לימודיים

הישגים לימודיים- הבטיחו את עתידכם בתיכון רנה קסין דרכא!

הישגיהם הלימודיים של תלמידי בית הספר הם פרי התפיסה החינוכית והערכית של בית הספר, שלפיה, כל אדם יכול להצליח ואף להצטיין במידה ויזכה לתנאי גידול המותאמים לאופיו ולצרכיו. 

בוגרי בית הספר מצטיינים לאחר סיום לימודיהם בתחומים רבים בחברה הישראלית: באקדמיה, בצבא, בהייטק, במשפט, ברפואה, בחינוך ובעולם התקשורת. 

בשנת תשע"ט סיימו בוגרי בית הספר את לימודיהם עם 94 אחוזי זכאות לבגרות. 

תלמידי שכבת י"א סיימו את לימודיהם בשנה זו עם 100 אחוזי הצלחה בבחינות הבגרות. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת