תיכון רנה קסין
קרל נטר 1 ירושלים  | טל': 02-9410030 פקס: 02-5028809
עמוד הבית
אודותינו
פורומים
גלריות
webtop
יצירת קשראודותינו
שכבות
שכבת ז'
שכבת ח'
שכבת ט'
שכבת י'
שכבת יא'
שכבת יב'
מקצועות לימוד
אנגלית
צרפתית
מתמטיקה
מדעים
ביולוגיה
ביולוגיה לכל
כימיה
פיסיקה
אזרחות
גיאוגרפיה
היסטוריה
מקרא
לשון
ספרות
מדעי החברה
תיאטרון
קולנוע
מוסיקה
אומנות
חינוך גופני
של"ח
יסודות החשבונאות
שינוי מערכת
ימי פעילות
חוזרים ומכתבים
חוזרים למורים
מידע להורים
מידע לתלמידים
תלמידים חדשים
תוכניות למצטיינים
גלריות
תמונות מחיי בית הספר
ערב הפקות שכבת י"ב תשע"ה
שכבת ח' יום מתמטיקה
טיול שנתי ח' לגליל 2012
תמונות מחיי השמיניסטים מחזור ע"ב ספטמבר 2012
סל גל נצחון הרוח
למידי בית ספר בהתנדבויות שונות למען משפחות צו 8
תחרות הממים
פרויקט האו"ם תשע"ה 2015
גלריית סרטים
טיול שנתי שכבת ט' - מחזור ע"ג 2010 - מדבר יהודה
עשייה חברתית
עשייה חברתית 2
עשייה חברתית 3
היפה והחנון - ערב שכבה ע"ו נובמבר 2012
סרטי תלמידים
ארכיון סרטים לצפייה
המסע לפולין
יום ב' 21.10.13 וורשה
יום ג' 22.10.13 לובלין
יום ד' 23.10.13 מאיידנק
יום ה' 24.10.13 אושוויץ - בירקנאו
יום ו' 25.10.13 פלשוב
יום שבת 26.10.13 קרקוב
יום א' 27.10.13 וורשה
יום ב' 28.10.13 טרבלינקה, חזרה הבייתה
התנדבות בקהילה
הצעות ואפשרויות להתנדבות
שאלות ותשובות של תלמיד בנושא ההתנדבות
לזכרם של בוגרי ביה"ס
תקשוב
כניסה
למידה בזמן חירוםגוגל - חיפוש ברשת
כל הדפים

סוציולוגיה 2 יחידות


חקר רשת בנושא קונפורמיות.

נבנה על-ידי אורלי לינדנר בוכהיים

מדריך למורה

*   מהו חקר רשת?

 "פעילות מונחית חקר שבה מקורות המידע לתלמיד, כולם או חלקם, מופיעים באינטרנט. הלומד יתמודד עם המידע החדש, המשמעותי, ינתח אותו ויעבד אותו לתוצר שימושי".  (ברני דודג')

עקרונות חקר הרשת

·        משמש ללימוד יחידת לימוד קצרת מועד - שיעור אחד, או ארוכת מועד - עד חודש.

·        לרוב (לא תמיד) מתבצע בעבודת צוות.

·        דורש חלוקת עבודה, תפקידים או נקודות מבט.

·        בנוי סביב מקורות מידע שנבחרו על ידי המורה מראש. ניצול הזמן הוא לשימוש במידע ולא לחיפושו.

 תכונות חקר הרשת

·        מעודד חלוקת זמנים יעילה.

·        מעודד למידה שיתופית.

·        מקדם מוטיבציה.

·        מאפשר בין-תחומיות

·        דורש מהתלמיד להשוות, למיין, לנתח, למזג, ולהסיק מסקנות.

·        משולב פעילויות.

 מרכיבי חקר הרשת

·        מבוא - חלק זה מספק מידע רקע ויוצר תרחיש שיגרום להנעה ויצירת סקרנות בתלמידים. התלמידים נחשפים לרעיון ולפעילות על ידי "יצירת הבמה" והתפאורה.

·        משימה - בחלק זה מוצגים העבודה, היעדים והתוצר הנדרש של חקר הרשת. הצגת המשימה צריכה להיות מושכת, ויזואלית, חשובה, עניינית (אקטואליה) ומבדרת כדי לעורר מוטיבציה.

·        תהליך - כולל הנחיות לביצוע, שלבים מפורטים וברורים שיש לבצע על מנת לסיים את המשימה, מקורות רלוונטיים וכלים לארגון המידע. אפשר לשלב בכל שלב את הקישורים הרלוונטיים.

·        מקורות - מרכיב זה כולל רשימת מקורות רלוונטית שיכולה לכלול מקורות לא מתוקשבים כמו כתובות, אתרים, קלטות וידאו, מפות, פסלים ודגמים, הרצאות אורח, למידה קבוצתית, מקומות לטיולים בשטח ועוד.

·        הערכה - לכל  חקר רשת יש לקבוע מראש מדדים להערכת עבודת התלמידים.
הקריטריונים צריכים להיות הוגנים, ברורים, עקביים וספציפיים למשימה עצמה.

·        מסקנות - חלק זה מאפשר משוב של התלמידים וסיכום של המורה. הקצאת זמן לשלב זה חשובה לצורך רפלקציה.

מעובד על-פי - http://www.geocities.com/limorelharar/  

*   רציונל לבחירת המשימה

נושא הקונפורמיות הוא נושא מרכזי בלימודי הסוציולוגיה בנושא: קבוצות, וכן בלימודי הפסיכולוגיה כחלק מתחום הפסיכולוגיה החברתית. הנושא מזמן דיון בנושאים מרכזיים בגיל ההתבגרות: השפעתה של קבוצת השווים. (Peer Group), קונפורמיות ולחץ קבוצתי. חומר הלימוד עוסק במחקרי-יסוד בנושא ומעורר גם שאלות אתיות לגבי מחקר בבני אדם. חקר הרשת מאפשר התוודעות מכלי ראשון עם מושגים וחומרים שהבאתם לכיתה באופן פרונטאלי עשויה להיות מורכבת ומשעממת ולעורר התנגדות להשגות המובאות על ידי המורה. הצפייה בקטעי ווידאו המתארים את הניסויים ודיון בקבוצות עמיתים קטנות עשוי להבהיר את המושגים, את מהלך הניסויים ואת הבעיות האתיות העולות מהם ומהנושא בכלל, תוך שימוש בקבוצת השווים כמקור ללמידה ביקורתית.

קהל היעד

תלמידי מגמת מדעי החברה בחטיבה העליונה בבית ספר תיכון עיוני, בדרך כלל תלמידי יב', הכיתה בה נלמד הנושא.

חומרים ומשאבים נדרשים

1.      ספרי הלימוד.

2.      מחשב עם חיבור למרשתת.

3.      פורום כיתתי להעלאת המשימות.

מיומנויות בתחום המידענות הנדרשות מן התלמיד

1.      שליטה בתכנת עיבוד התמלילים Word.

2.      שליטה בגלישה במרשתת.

3.      שימוש בפורום כיתתי.

4.      מתן משוב בונה לעמיתים.


*    שלבי חקר הרשת בנושא קונפורמיות:

 

1.      משימה אישית לתלמיד בנושא הגדרות לקונפורמיות והתפתחות המושג.

מטרות המשימה:

·        בירור המושג.

·        השוואה בין הגדרות שונות.

·        יכולת לזהות שיפוט ערכי בניסוחים השונים.

·        פיתוח הבנה ביקורתית של המושג.

 

2.      פעילות המשך מתוקשבת בנושא קונפורמיות לקבוצות תלמידים.

שלב זה כולל משימה לזוגות ומשימה לרביעיות בשיטת ה"ג'יגסו"..

מטרות המשימות:

·        התלמידים יכירו ויישמו מושגים בשיטות מחקר במדה"ח.

·        התלמידים יכירו מחקרים בתחום הקונפורמיות.

·        התלמידים יבינו את הבעיות האתיות שמעורר המחקר בתחום.

 

המשימות מוצבות בדף המגמה של מדעי החברה באתר בית הספר. כל התוצרים יועלו על-פי לוח הזמנים המפורט בכל משימה - לפורום הכיתתי של מגמת מדעי החברה.

 


 

*   מחוון למטלה מתוקשבת בנושא קונפורמיות

 

מימד א (30%) תהליך העבודה

קריטריון אישי

עמידה בלו"ז

קריטריון אישי

 רפלקטיביות

מענה לכל אחד מחברי הצוות

קריטריון קבוצתי השתתפות פעילה של חברתי הצוות בגיבוש התוצר הסופי ופרסומן בפורום

10

10

10

 

מימד ב' (35%) תוכן אישי

קריטריון אישי בתחום התוכן

הגדרת קונפורמיות תוך התבססות על מקורות המידע

קונפורמיות חיובי/שלילי

זיהה חיובי ושלילי בקונפורמיות

זיהוי עמדת כותב ההגדרה

נקודות דמיון/שוני בין ההגדרות

זיהוי סיבות להבדלים בין ההגדרות

7 נק'

7 נק'

7 נק'

7 נק'

7 נק'

 

מימד ב (35%) תוכן קבוצתי

קריטריון קבוצתי בתחום התוכן

הגדרת 12 מושגים בשיטות מחקר

סיכום מאמר עפ"י קריטריונים

שתי נקודות דמיון ושתי נקודות שוני בין המחקרים

תועלת ונזק

שני

הניסויים

כללים להגבלת ניסויים בבני אדם

שתי תגובות משמעותיות לחברי הקבוצות

6 נק'

7 נק'

7 נק'

5 נק'

5

5

הערות

 1. יו"ר הצוות ינהל את עבודת הצוות כדלהלן: עמידה בלו"ז, ביצוע נכון של המטלות, ניהול עבודת החברים בצוות, דיווח בפורום הכיתתי – על עבודה זו יקבל היו"ר בונוס של 10 נק'.

 

 

 

חקר רשת בנושא קונפורמיות.

נבנה על-ידי אורלי לינדנר בוכהיים

משימות לתלמידים

        א.        משימה אישית מתוקשבת לתלמיד:

נושא: הגדרות לקונפורמיות ומה שניתן ללמוד מהן על התפתחות המושג.

מטרות:

 • בירור המושג.
 • השוואה בין הגדרות שונות.
 • יכולת לזהות שיפוט ערכי בניסוחים השונים.
 • פיתוח הבנה ביקורתית של המושג.

משימה:

 1. עיין בהגדרות השונות למושג קונפורמיות בקישורים שלהלן ובעמודים הרשומים מתוך ספרי הלימוד.
 2. העתק למסמך word את ההגדרות השונות, שמור את המסמך בתיקיית הנושא קונפורמיות וקרא לו: "משימה 1 עיון בהגדרות"
 3. כתוב את  דעתך: האם קונפורמיות היא תופעה חיובית או שלילית? נמק תוך התייחסות לשתי הגדרות לפחות.
 4. האם ניתן לזהות את עמדתם (השלילית או החיובית) של כותבי ההגדרות לגבי המושג? ענה ונמק תוך התייחסות לשתיים מההגדרות. 
 5. השווה בין ההגדרות השונות וכתוב הבדל אחד  ונקודת דמיון אחת ביניהן.
 6. כתוב שתי סיבות אפשריות להבדלים אלו.

תאריך העלאת התשובות לפורום הכיתתי 1/4

מקורות למשימה:

 1. http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13623 – אתר הספרייה הוירטואלית של מט"ח.
 2. http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA – הערך: קונפורמיות בוויקיפדיה.

http://books.google.co.il/books?id=UpVelD19tm4C&pg=RA2-PA53&lpg=RA2-PA53&dq=%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D&source=bl&ots=LsX7_eHVVF&sig=byn08jW5wGP8B1k_vBZQHRYhrpY&hl=iw&ei=3C7MTaH-JpHOswbgzKCzAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CDsQ6AEwBQ#v=onepage&q=%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D&f=false

         ב.         פעילות המשך מתוקשבת בנושא קונפורמיות לקבוצות תלמידים

נושא: מחקרים על קונפורמיות

מטרות:

 1. התלמידים יכירו ויישמו מושגים בשיטות מחקר במדה"ח.
 2. התלמידים יכירו מחקרים בתחום הקונפורמיות.
 3. התלמידים יבינו את הבעיות האתיות שמעורר המחקר בתחום.

המשימה: לכל זוג:

1.       הגדירו: ניסוי, ניסוי שדה , ניסוי מעבדה, הגדרה אופרטיבית, הגדרה נומינלית,  הגדרה אופרציונלית, משתנה , משתנה תלוי, משתנה בלתי תלוי, שאלת מחקר והשערת מחקר.

כתבו תשובתכם בקובץ word  בתיקיית קונפורמיות, הכותרת "מושגים בשיטות מחקר".

מקורות למשימה:

 רן, נווה, אלעד (2003) סוציולוגיה במעגלי חברה, קבוצה, עמ' 130-134 , רכס.

       http://info.oranim.ac.il/home/home.exe/8407/15223?load=T.pps#7

2.       כל זוג יבחר אחד מהניסויים, של אש או של מילגרם, יקרא את ההסבר ויצפה בקטע

     הרלוונטי.

3. סכמו את המאמר וקטע הוידיאו בקובץ תוך שיבוץ מתאים של המידע תחת הכותרות הבאות מתוך מושגי המחקר שנלמדו: שאלת המחקר, ההשערה, משתנה בלתי תלוי, משתנה תלוי, מדגם, שיטת המחקר, ממצאי המחקר ומסקנותיו.

כתבו תשובתכם בקובץ word בתיקיית קונפורמיות , הכותרת: "השוואת מחקרים עפ"י קריטריונים בשיטות מחקר בתחום הקונפורמיות".

       תאריך העלאת התשובות לפורום הכיתתי  – 20/4

המשימה לרביעייה:

 1. כל זוג יציג את הניסוי שלמד לזוג השני.
 2. בדיון ברביעייה ישוו שני הזוגות את שני המחקרים ויכתבו לפחות שתי נקודות דמיון ושני הבדלים.
 3. חברי הקבוצה ידונו ויסכמו בכתב את החשיבות והתועלת המעשית שבמסקנות שני הניסויים ואת הנזק שהם יכולים היו לגרום.
 4. חברי הקבוצה ידונו ויכתבו מהם הכללים שיש לקבוע להגבלת ניסויים בבני אדם.
 5. חברי הקבוצה יתכננו ניסוי הבודק קונפורמיות שאינו פוגע בנסדקים.
 6. עליכם לכתוב באופן אישי תגובות לשאר חברי הקבוצות

תאריך סיום העלאת התשובות לפורום הכיתתי 20/5

 

מקורות למשימה:

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A9 – ניסוי הקונפורמיות של אש.

 

קטע וידיאו מתוך הניסוי של אש: http://www.youtube.com/watch?v=-RCbXFXi2vk
 
 
קטע וידיאו מתוך הניסוי של מילגרם: http://www.youtube.com/watch?v=LlFPU5ySzEM

 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

שימו לב, אפשר להיות יצירתיים בכל מיני דרכים...

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר